Niniejsza Polityka Prywatność określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://krzakowisko.pl oraz platformy szkoleniowej https://szkolenia.krzakowisko.pl (sklep blogowy).

Administratorem ww. stron i danych osobowych przekazywanych w ich ramach jest Arleta Gołębiowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzakowisko Arleta Gołębiowska, NIP: 5372282463.

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika Strony. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość mail na adres kontakt@krzakowisko.pl

1. Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail, do mnie kierowanej,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • szczegóły dotyczące złożonych zamówień,
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 • treść komentarzy dodanych na blogu.

Zakres przetwarzanych danych opisałam precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

Korzystam także z narzędzi, które gromadzą szereg informacji anonimowych, związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej (Google Analytics, Facebook Custom Audiences, Facebook Connect, wpDiscuz, YouTube, MailerLite, MailChimp). Informacje anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Przetwarzanie Informacji anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z odtwarzacza YouTube, form newsletterowych MailerLite oraz widgetów Facebooka osadzonych na stronach bloga. Ponadto, informacje anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (tworzenie Niestandardowych Grup Odbiorców na Facebooku, ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

Informacje anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

2. Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • składasz zamówienie w sklepie blogowym,
 • zapisujesz się do newslettera,
 • dodajesz komentarz na blogu,
 • kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • obserwujesz moje profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 • mechanizm bloga, sklepu blogowego i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
 • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Facebook Connect, wpDiscuz, YouTube, gromadzą Informacje anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach bloga.

3. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan infrastruktury technicznej, szkolę się, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie, a Twoje dane osobowe nie zostaną przeze mnie sprzedane ani wynajęte.

Oto wybrane metody ochrony danych, które stosuję:

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Okresowo zmieniam swoje hasła administracyjne.
 • Regularnie aktualizuję oprogramowanie, które wykorzystuję do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Twoje dane osobowe – jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych- „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO)
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś (art. 7 ust. 3 RODO)
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@krzakowisko.pl.

5. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe i jak długo?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • obsługa zamówienia w sklepie blogowym (na platformie szkoleniowej) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorców na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube, widgetów Facebooka, komentarzy wpDiscuz oraz form newsletterowych MailerLite z wykorzystaniem wyłącznie informacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie iInformacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie na stronie https://szkolenia.krzakowisko.pl/, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, czy numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Przyjęłam model przechowywania Twoich danych o zamówieniach przez cały okres prowadzenia przeze mnie działalności. Wychodzę z założenia, że działa to z korzyścią dla Ciebie, ponieważ w każdej chwili możesz odtworzyć historię swoich zakupów oraz korzystać z aktualizacji zakupionych produktów.

Jeżeli jednak nie chcesz, żeby Twoje dane o zamówieniach były przechowywane tak długo, w każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu ich w opisanym celu. Informuję Cię jednak, że widzę mój nadrzędny interes w przechowywaniu danych o zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy. 

Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a gdy sytuacja tego wymaga to również numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Newsletter – szczegóły

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadam również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną.

Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się ze mną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze – szczegóły

Dodając komentarz, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez zewnętrznego dostawcą – wpDiscuz – Gvectors, 621 Central Ave., Cheyenne, Wyoming 82001, USA, info@gvectors.com. Korzystanie z systemu komentarzy podlega regulaminowi oraz polityce prywatności wpDiscuz. 

Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień wpDiscuz będzie widoczny na blogu.

Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych w przypadku systemu komentarzy jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a który polega w tym przypadku na obsłudze systemu komentarzy.

Media społecznościowe – szczegóły

Jeżeli obserwujesz moje profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzę Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzam te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Nie mogę ich usunąć z mediów społecznościowych – możesz zrobić to tylko Ty.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie ode mnie, usługi drogą elektroniczną.

a) Facebook

Administruję danymi Użytkowników na fanpage pod nazwą @Krzakowisko – Szkoła Projektowania Ogrodów i w grupie Krzakowisko – ogród od podstaw. Na potrzeby prowadzonych szkoleń, mogą być zawiązywane także odrębne grupy.

Zasady panujące na fanpage i w grupie są ustalane przeze mnie, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

Twoje dane osobowe będę przetwarzała przez okres istnienia fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Polityka prywatności portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

b) Instagram

Administruję danymi Użytkowników na stronie profilu pod nazwą @krzakowisko dostępnym pod adresem URL: https://www.instagram.com/krzakowisko/ w serwisie Instagram.

Zasady panujące na profilu są ustalane przeze mnie, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Instagram wynikają z regulaminów Instagram.

Twoje dane osobowe będę przetwarzała przez okres istnienia profilu na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” profil lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Instagram.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Polityka prywatności portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

c) YouTube

Administruję danymi Użytkowników na stronie kanału pod nazwą @Krzakowisko dostępnym pod adresem URL: https://www.youtube.com/c/krzakowisko w serwisie YouTube.

Zasady panujące na kanale są ustalane przeze mnie, jednakże zasady przebywania w portalu YouTube wynikają z regulaminów YouTube (Google).

Twoje dane osobowe będę przetwarzała przez okres istnienia kanału na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Subskrybuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem YouTube (Google).

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Polityka prywatności portalu YouTube:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

6. Komu udostępniane lub powierzane są Twoje dane osobowe? 

Moim celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, dlatego w pewnych obszarach korzystam z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Niektóre z tych usług wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ale zawsze tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze – LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań;
 • dostawca domeny i serwera pocztowego – OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław; 
 • dostawca systemu obsługującego płatności za zamówienia – Przelewy24 (PayPro SA), ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań oraz Krajowy Integrator Płatności SA, plac Andersa 3/17, 61-894 Poznań;
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeśli jesteś subskrybentem newslettera – UAB MailerLite, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania oraz MailChimp – Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308;
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury – InFakt Sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków;
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu;
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

7. Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. 

W związku z faktem, że korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google itp., Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • system mailingowy MailChimp, Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przeze mnie wiadomości.

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Treści przedstawione na moich stronach internetowych nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się ze mną na podane dane kontaktowe. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronach lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronach stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub moje (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Nie wyrażam zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Informuję, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych w szkoleniach płatnych, stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Mogę także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na moich Stronach mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

8. Czy korzystam z plików cookies?

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

9. Czy stosowanie plików cookies wymaga twojej zgody? 

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 10. W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak: zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

 11. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej. Narzędzie to zbiera informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W ramach Google Analytics nie gromadzę żadnych danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. 

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, korzystam z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Narzędzie to zbiera informacje na temat Twoich zachowań, np. przejście do kasy w ramach blogowego sklepu, wyświetlenie zawartości określonej strony, czy wypełnienie określonego formularza.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz aplikacjach mobilnych, jak również subskrypcje profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest.

Na stronie osadzam nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Na mojej stronie osadzone są formy newsletterowe MailerLite, za pomocą których możesz zapisać się do newslettera. Formy obsługiwane są przez MailerLite Limited.

Formy newsletterowe wykorzystują technologię plików cookies do prawidłowego funkcjonowania. MailerLite deklaruje, że informacje gromadzone w plikach cookies związanych z formami newsletterowymi nie są wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowa obsługa form newsletterowych oraz budowanie statystyk związanych z funkcjonowaniem form newsletterowych.

Korzystam z wtyczki do komentarzy wpDiscuz, dostarczanej przez gVectors.com – zespół programistów ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Rosji i Armenii.

Wtyczka wpDiscuz zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze, w przypadku pozostawienia komentarza na Stronie, zawierające imię i nazwisko, adres e‑mail i adres strony WWW. Służą one wygodzie Użytkownika, aby nie musiał on wpisywać tych danych przy każdym pozostawianym komentarzu. Wymienione pliki cookies są usuwane, gdy Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową.

Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.

Nadmieniam, że korzystanie ze wszystkich stron internetowych, moich także, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Zapisywane logi są przechowywane na serwerze. 

Logi to inaczej zbiorcza nazwa następujących danych:

 • adres IP urządzenia z którego korzystasz przy odwiedzaniu moich stron,
 • data i czas logowania,
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (np. „Android”, „iOS”, „Windows”),
 • model i producent urządzenia mobilnego.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania platformą, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Informacje te są używane przy diagnozowaniu problemów technicznych, w celach bezpieczeństwa (np. ochrona przed atakami cybernetycznymi) oraz jako informacje przydatne przy tworzeniu analiz statystycznych (np. określenie w jakich godzinach najwięcej Użytkowników korzysta z platformy).

Polityka w powyższym brzmieniu obowiązuje od dn. 01.01.2023 r.

Najlepsze zostawiłam na koniec  😉

W Zielonej BAZIE masz dostęp do materiałów nigdzie więcej nie publikowanych, a co środę do inspirującego newslettera. Za darmo!

>> Kliknij i zobacz więcej <<