Interesuje Cię odległość sadzenia drzew od instalacji podziemnych?

Dostałam pytanie o to, co można posadzić wzdłuż ogrodzenia, gdy metr od niego biegnie, na głębokości 1 m rura gazowa.

Rozszerzę nieco to pytanie i wyjaśnię jakie są wytyczne dotyczące odległości sadzenia drzew i krzewów od wszelkich instalacji podziemnych.

Dlaczego ważne jest, aby znać przebieg instalacji podziemnych?

Pod powierzchnią Twojej działki kryją się różne dziwy.

Poza dżdżownicami, pędrakami, kretem i innymi żyjątkami, znajduje się tam cała sieć rur i kabli. Są to: instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna, system nawadniający w ogrodzie i inne).

To, że ich nie widzisz, nie oznacza, że nie trzeba na nie uważać.

W dokumentacji projektowej przebiegu tych instalacji znajdziesz różne zapisy, wytyczne, dotyczące pasa terenu znajdującego się nad takim przewodem/linią. Będą Cię one ograniczały, np. co do możliwości postawienia budynków, czy sadzenia drzew w ich pobliżu.

Jeśli będą tam podane konkretne odległości – to super, wystarczy, że się do nich zastosujesz. Problem pojawi się wtedy, gdy takich wytycznych lub takiej dokumentacji nie posiadasz.

Ale od czego masz mnie? Zaraz Ci wyjaśnię, jak sobie z tym poradzisz.

Nie sadź na kablu, rurze, czy innym przewodzie

To najważniejsza zasada.

Miejsce znajdujące się bezpośrednio nad nitką instalacji powinno być wolne od drzew i krzewów o silnym systemie korzeniowym. Mogą one zagrozić ciągłości tej instalacji.

Zapewne wiesz jak silne i niszczycielskie potrafią być korzenie. Skoro mogą podważyć asfalt, to “jakaśtam” rurka – nie będzie dla nich żadną przeszkodą.

odległość sadzenia drzew od instalacji - korzeń podważa asfalt

Typ systemu korzeniowego – czy warto się nim kierować?

Wydaje się, że trzeba najpierw pomyśleć – jaki system korzeniowy mają drzewa, które chcesz posadzić w pobliżu podziemnych instalacji.

Znając: kształt, kierunek wzrostu i rozkład grubych korzeni, możesz przewidzieć, czy wpłyną one na instalację, czy nie.

Niestety, możesz się pomylić.

Typ systemu korzeniowego zależy nie tylko od wieku i cech gatunkowych drzewa, ale także od właściwości gleby, na której drzewo rośnie.

I tak, na glebach suchych, ubogich i przepuszczalnych, drzewa wytwarzają zwykle korzenie szerzej i głębiej rozrastające się niż na glebach wilgotnych i żyznych.

Natomiast gatunki wytwarzające głęboki system korzeniowy, jak sosna czy dąb – na glebach podmokłych lub płytkich, tworzą system korzeniowy poziomy, taki jaki normalnie ma świerk.

Forma systemu korzeniowego jest, w pewnym stopniu, wskaźnikiem przystosowania się rośliny do warunków środowiska, w którym żyje.

Warto pamiętać, że drzewa rosnące na otwartej przestrzeni i o rozłożystej koronie, mają znacznie większą masę korzeni niż drzewa rosnące w zwarciu, (np. w żywopłocie) i mające przez to koronę słabiej rozwiniętą.

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że szerokość bryły korzeniowej odpowiada szerokości korony.

To dlatego formowane żywopłoty np. z grabu czy modrzewia posadzisz przy ogrodzeniu, bez obawy o rozsadzenie podmurówki.

Ale nie będzie to dobrym pomysłem, dla egzemplarzy sadzonych pojedynczo.

Ciekawostka

Ciekawostka – zależność pomiędzy powierzchnią systemu korzeniowego a powierzchnią rzutu poziomego korony jest też wykorzystywana w hodowli drzewek bonsai.

Przycinanie korzeni powoduje, że drzewka, które w naturze osiągnęłyby znaczne rozmiary – udaje się utrzymać w formie miniaturowej roślinki.

odległość sadzenia drzew od instalacji podziemnych - korzeń

Regulacje prawne wskazujące odległość sadzenia drzew i krzewów od instalacji gazowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie:

W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Podane tu średnice dotyczą bardzo grubych rur, wytrzymujących wysokie ciśnienie (główne linie).

Linie doprowadzające gaz do odbiorców, mają mniejszą średnicę.

Dobrze wiedzieć,  jakie jest maksymalne ciśnienie robocze w rurze, przy której chcesz coś posadzić.

Od tego zależy szerokość strefy kontrolowanej (gdyby coś się działo, to w tej strefie pracownicy gazociągu mogą rozkopać ziemię).

Do 0,5 MPa, ta strefa to 1 metr, od 1 do 1,6 MPa – 2 metry.

Rura znajduje się na środku (w osi) strefy.

Co to oznacza „po naszemu”?

Zachowaj odległość 2 m od rurociągu – jeśli chcesz posadzić pojedyncze, silnie rosnące drzewa.

Jeśli zamierzasz sadzić drzewa karłowe, o niezbyt silnym wzroście, lub będą one rosły w zagęszczeniu (np. na rabacie z krzewami), lub zamierzasz je sadzić gęsto, w formie żywopłotu – odległość ta może być mniejsza.

W rozporządzeniu nie ma mowy o krzewach. Wygląda na to, że ustawodawca uznał, że nie będą one wywierały wpływu na instalację. Nie musisz więc specjalnie pilnować odległości ich sadzenia od rur.

Weź jednak pod uwagę, że w strefie kontrolowanej, w razie draki, mogą się odbywać prace konserwatorskie i naprawcze.

Co za tym idzie – nie sadź tam roślin “cennych”, które źle zniosą ewentualne wykopywanie/przesadzanie.

Co z przepisami dotyczącymi odległości drzew od innych instalacji?

W zasadzie inne przepisy, dla terenów prywatnych – nie istnieją.

Pozostaje tylko logika i pragmatyzm.

Dobrą praktyką jest kierowanie się zaleceniami, takimi jak: dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych obiektów i urządzeń w terenie.

Przyjmuje się w nich, że:

minimalna odległości drzew od sieci infrastruktury powinna wynosić minimum 2 m (od osi wodociągu, czy kabla).

Szczególnie trzeba uważać na szybko rosnące drzewa, które w ciągu kilkunastu lat mogą osiągnąć nawet 20 m wysokości. Są to np. brzozy, modrzewie, topole, orzechy włoskie.

odległość sadzenia drzew i krzewów od instalacji

Krzewy, na co uważać?

Zalecenia dotyczące krzewów wskazują ich minimalną odległość od rur i przewodów. Jest ona taka sama lub zbliżona do odległości drzew.

Nie dajmy się jednak zwariować…

Moim zdaniem, w ogrodach przydomowych – to lekka przesada.

Nawet u dużych krzewów, system korzeniowy jest zwykle płytki i płaski – tym samym nie jest zbyt inwazyjny i nie powinien stanowić żadnego problemu.

Odległość 1 m wydaje się być wystarczająca.

Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, dotyczące występującej w niektórych ogrodach instalacji rozsączającej wodę z rynien.

Sadzenie roślin w pobliżu miejsc, gdzie został położony drenaż, może powodować jego zatykanie. Zwłaszcza korzenie wierzby i topoli lubią wrastać w sączki.

Wolisz oglądać? Zobacz artykuł w filmowym skrócie:

Odległość sadzenia drzew od instalacji.

Będzie mi miło, jeśli skomentujesz ten wpis i napiszesz, czy odpowiedział on na Twoje pytania. Jeśli interesuje Cię ten temat – zapraszam po więcej wskazówek, dotyczących rozmieszczenia drzew w ogrodzie.

A jeśli potrzebujesz usystematyzowanej wiedzy dotyczącej projektowania ogrodu, to sprawdź poniżej, czego jeszcze mogę Cię nauczyć.

Chcesz poznać więcej sposobów na stworzenie wyjątkowego i zachwycającego ogrodu?

Zapraszam na warsztaty projektowe.

Wytłumaczę Ci konkretnie, krok po kroku jak zaprojektować ogród marzeń, przestrzeń zgodną z Twoimi potrzebami i ograniczeniami Twojego terenu.

Warsztaty są tak zaprojektowane, by przyniosły natychmiastowy rezultat. Po ich ukończeniu będziesz mieć gotowy, własnoręcznie narysowany projekt ogrodu.

Pozwól mi pomóc Ci spełnić Twoje marzenie o pięknym i niekłopotliwym ogrodzie.- kliknij i sprawdź.

Serdecznie zapraszam!


Krzakowisko

Mam na imię Arleta. Towarzyszę osobom, które chcą samodzielnie stworzyć swój ogród marzeń, w przedarciu się przez gąszcz możliwości.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments